По цял свят непрекъснато се създават и ползват доста бройки и различен вид гуми.

old tyresПо закон дистрибуторите са задължени да осигуряват пространство, в мястото на смяната и продажба на автомобилни гуми, там където водачите да могат лесно да върнат своите ИУГ и в следствие да са дадени за оползотворяване или/и рециклиране. За облекчаване на вносителите и производителите при заплащане на продуктова такса за гуми, Гумирек ЕАД предоставят на своите собствени клиенти, адекватна система по събиране, транспортиране, използване и/или обработване на автомобилни гуми.

Еко такси за обработване на гуми се предлагат заради, потребността от създаване на системи относно събиране, пренасяне, ползване или/и преработване, за да се предотвратят разрухата над околната среда. Често автомобилните гуми биват струпвани на огромни купчини или пък непосредствено оставени в природата. В дългосрочен план нуждата на конструирани системи по събиране, транспортиране, ползване или/и преработване на гуми, носи след себе си до рискове за екологичното равновесие. В къс срок може това да допринесе до зараждането на невиждани пожари.

Дружеството Гумирек ЕАД осъзнава важността на затруднението, свързан със задължителното по наредба преработване на автомобилни гуми. Съдействието ни решава спорната тема с извън срока на годност автомобилни гуми от събирането им до екологосъобразното оползотворяване или/и обработване.

Имаме реалната възможност да намалим от товара на необходимото заплащане на таксата за продукти за гуми, защото можем да ги използваме при възможно най-ниски разноски. Работим за това гумите да не бъдат хвърлени сред природата, да не зацапват и да не създават опасни ситуации.

Може да продължите: gumirec.com